Multimove kleuter gymnastics

recreanten-kleutersKleuters (4 – 6 jaar)

Jong geleerd is oud gedaan. De kleuterleeftijd is de ideale periode waarop kinderen zich fundamentele bewegingsvaardigheden eigen maken. Een sportclub is een ideale plek voor een kleuter om deze eigenschappen te verwerven en aan te scherpen.

Terecht mag gymnastiek als een goede basis beschouwd worden voor vele sporten. Gymnastiek heeft immer een impact op de fysieke basiseigenschappen (kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, …) die in een evenwichtige verhouding aan bod komen. Het kind leert in de turnclub spelenderwijs motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, rollen, springen en nog veel meer.

Door middel van het Multimove-concept binnen onze club zorgen wij er immers voor dat ook niet-gymnastische vaardigheden zoals bal-, slag-, werpvaardigheden aan bod komen. Op deze manier wordt een kleuter ook voorbereid op de participatie aan sporten die minder nauw verbonden zijn aan de gymnastiek.

Ons aanbod voor de kleuters heeft in principe meer te maken met ‘leren bewegen’ en minder met ‘gymnastiek’. Kinderen die op een gestructureerde basis bewegen, gaan veel sneller basiseigenschappen ontwikkelen en sneller plezier beleven aan het bewegen. Dat heeft dan weer een positief effect op latere leeftijd.

Als het kind positief gestimuleerd wordt tot bewegen, is de kans op een succesvolle sportinitiatie vanaf de leeftijd van 7 jaar veel groter.

Vroeg beginnen met sporten zorgt er dus voor dat de sportloopbaan van een kind geen kort leven beschoren is.