Alle clubs aangesloten bij Gymfed volgen de richtlijnen en reglementen m.b.t. gezond en ethisch
sporten van Gymfed. Hierbij erkennen dat we een verplichting hebben om zorg te dragen voor de integriteit van onze leden. Wij stellen ons tot doel een correcte ondersteuning en begeleiding aan alle leden te geven zodat vragen en problemen aangepakt worden.
Gymfed, evenals onze club, onderstreept dat alle betrokkenen – bestuursleden, trainers, gymnasten, ouders, juryleden, etc – zich houden aan de principes van goed gedrag, zich op ethisch vlak onberispelijk
dienen te gedragen en dat ze een voorbeeld zijn voor eenieder die betrokken is bij het clubleven.

De recentste versie van deze code kan u raadplegen op de website van de Gymfed via deze link.