Geachte ouders, beste gymnasten

Aan de hand van deze brochure nodigen wij u uit om reeds een blik te werpen op het nieuwe turnseizoen. Neem deze zeker door voor u uw kind inschrijft.

ACTIVITEITENKALENDER

 • 1 augustus 2024 start trainingen wedstrijdgroepen
 • 1 september 2024 start trainingen recreantengroepen
 • 17 mei 2025 oudertraining toestelturnen en kleuters
 • einde mei einde seizoen recreantengroepen
 • einde juni einde seizoen wedstrijdgroepen

INSCHRIJVINGEN

Om de kwaliteit van de lessen te garanderen worden slechts een maximum aantal gymnasten toegelaten. Daarom kan men enkel online inschrijven via onze website.

 OPGELET !!! Onmiddellijke online betaling is nodig om de inschrijving te voltooien.

 • 1 augustus 2024 start inschrijvingen leden vorig seizoen
 • 14 augustus 2024 inschrijvingen open voor iedereen

Iedereen die dit jaar wenst te turnen, dient zich in te schrijven, ook diegene die vorig jaar reeds lid waren. De eerste twee lessen zijn proeflessen. Desondanks dient u zich online in te schrijven en het lidgeld te betalen.  Zo vermijdt u een volle groep en bent u ook verzekerd. Indien u na twee lessen het jaar niet wenst verder te zetten, kan u een terugbetaling, verminderd met 25 euro (aansluiting federatie + eerste les), aanvragen via de website.

Wie zich inschrijft en/of lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met deze infobrochure / dit reglement.

VAKANTIES

Tijdens de schoolvakanties ( herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) en op feestdagen is er geen les voor de kleuters en recreanten.  De wedstrijdgroepen trainen door. Andere sluitingsdagen, zie onderaan.

KLEDIJ

De gymnasten dragen tijdens de lesuren aangepaste kledij bestaande uit een short en een T-shirt of een turnpak, geen schoeisel (op blote voeten).

Het dragen van scherpe en gevaarlijke voorwerpen, sierraden, uurwerken,… zijn verboden tijdens de lessen. Lange haren worden samengebonden.

Wedstrijdgymnasten zijn verplicht tot het aankopen van het wedstrijdturnpak en het clubtrainingspak, tenzij anders aangegeven door de trainers.

LIDGELD (voor het volledige seizoen)

Inbegrepen in het lidgeld: bijdrage gymnastiekfederatie, verzekering, lessen, deelname clubkampioenschappen. Voor wedstrijdgymnasten is ook de wedstrijdlicentie en verhoogde waarborg inbegrepen.    

 • € 10 korting vanaf tweede lid van eenzelfde gezin!

(automatische berekend door het inschrijfprogramma op basis van het mailadres)

Recreanten                                                                   

 • 140,00 € kleuters
 • 166,50 € basisturnen 6-12j toestelturnen
 • 166,50 € basisturnen 8-12j tumbling
 • 188,00 € basisturnen 12+ toestel en tumbling
 • 182,50 € golden oldies (18+)
  (of per training af te rekenen)

Wedstrijdgroepen (na selectie) lidgelden nog te bepalen o.b.v. uren

 • 322,50 €     toestelturnen meisjes selectie         
 • 403,00 €     toestelturnen meisjes I8                  
 • 494,50 €     toestelturnen meisjes I9                  
 • 419,00 €     toestelturnen meisjes B-groep         
 • 490,50 €     toestelturnen meisjes A-groep        
 • 200,00 €     tumbling selectie
 • 263,00 €     tumbling basis 12+                 
 • 376,00 €     tumbling B-niveau                           
 • 473,00 €     tumbling A-niveau                             

BETALINGEN LIDGELDEN

Inschrijvingen en betalingen gebeuren steeds online en tegelijkertijd.

Wedstrijdgymnasten en laattijdige (handmatige) inschrijvingen kunnen hun lidgeld betalen via overschrijving.

 •  rekening:             BE40 0682 1822 4563
 •  mededeling:        naam van de gymnast en groep waarin geturnd wordt.

Na betaling van het lidgeld is inschrijving en verzekering definitief.

In principe worden er geen terugbetalingen gedaan indien de gymnast het seizoen vroegtijdig beëindigt. Turnkring Bilzen behoudt zich het recht om een terugbetaling te weigeren of – afhankelijk van de omstandigheden – gedeeltelijk terug te betalen.

VERZEKERING

Via de Vlaamse Gymnastiekfederatie zijn al onze aangesloten leden verzekerd, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid, dit tijdens alle activiteiten van de club of van de federatie:  o.a. trainingen, kampioenschappen, turnfeesten, sportactiviteiten, tijdens de reisweg, enz. (vrijstelling 25,00 €.)

Mocht er een ongeval gebeuren, dan moet er een aangifteformulier ingevuld worden en binnen de 24 uur aan het secretariaat bezorgd worden.

Je kan dit formulier vinden op onze website via ‘clubinfo’ => Een ongeval, wat nu?

BEELDMATERIAAL

Foto’s en beeldmateriaal genomen tijdens onze activiteiten, kunnen gepubliceerd worden op onze website en/of sociale media. Indien jullie dit liever niet willen, moeten jullie dit zelf melden aan het bestuur.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

De kleedkamers zijn onbewaakt. Juwelen, gsm, … laat je best thuis. Turnkring Bilzen vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging.

GEDRAGS & ETHISCHE CODE (volledige versie zie website)

 • Eten, kauwgom en drinken zijn in de turn- en sporthal verboden. Enkel water in een niet-breekbare verpakking is toegestaan. Tijdens de pauze mag er in de kleedkamers gedronken worden.
 • Er wordt respectvol met het materiaal en de faciliteiten omgegaan. Afval wordt netjes in de vuilbak gegooid. Bij schade meld je dit meteen aan de trainer.
 • Ben je te laat aanwezig, meld je dan eerst aan bij je trainer.
 • Een positieve houding, inzet en aandacht worden verwacht.
 • Iedereen helpt met het klaarzetten of opruimen van het materiaal tijdens de training.
 • Tijdens trainingen is publiek niet toegelaten, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de trainer. Ouders wachten in de gang tot het einde van de training.
 • Zolang er geen trainer aanwezig is, blijven de gymnasten uit de turnhal.

MUTUALITEITEN

Sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.

Attesten voor mutualiteiten worden per mail toegestuurd. Meestal binnen de week na het inschrijven.

Indien u het attest niet ontvangen heeft, kan u de club contacteren.

UURROOSTER RECREANTEN 2024 – 2025

KLEUTERS vanaf 4 jaar

     Sporthal De Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

4-5 jarigenzondag 09u00 – 10u00

Opgelet!

Bij éénmalige bezettingen gaan de lessen door in de turnhal i.p.v. de sporthal.

TOESTELTURNEN

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

eerste leerjaarzaterdag 12u45 – 14u15
tweede leerjaarzaterdag 14u15 – 15u45
derde leerjaarzaterdag 13u00 – 14u30
vierde leerjaarzaterdag 14u30 – 16u00
vijfde leerjaarzaterdag 16u00 – 17u30
zesde leerjaarzaterdag 16u00 – 17u30
TT +12 (seniors)dinsdag 18u30 – 20u30

TUMBLING

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

1, 2, 3e leerjaardinsdag 17u00 – 18u30
4, 5, 6e leerjaardinsdag 17u00 – 18u30
vanaf 6e leerjaarmaandag 18u30 – 20u30

GOLDEN OLDIES (18+)

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

Golden Oldiesdonderdag 20u00 – 22u00

UURROOSTER WEDSTRIJDGROEPEN 2024 – 2025

Wedstrijdgroepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de respectievelijke trainers. De uurrooster worden via de trainers aan de respectievelijke gymnasten bezorgd.

SLUITINGEN SPORTHAL & TURNHAL  – geen training

 • Vrijdag 1 november 2024                              Allerheiligen
 • Zondag 10 november 2024                           Cobra Thai in sporthal
 • Maandag 11 november 2024                        Wapenstilstand
 • Dinsdag 24 december 2024                          kerstavond vanaf 12u00
 • Woensdag 25 december 2024                      Kerstmis
 • Donderdag 26 december 2024                     tweede kerstdag
 • Dinsdag  31 december 2024                         Oudjaar vanaf 12u00
 • Woensdag 1 januari 2025                             Nieuwjaar
 • Zondag 23 februari 2025                              Move in shape
 • Zondag 16 maart 2025                                 Move in shape in sporthal
 • Zondag 20 april 2025                                   Pasen
 • Maandag 21 april 2025                                 Paasmaandag
 • Zondag 27 april 2025                                   Hestia Sporthal
 • Woensdag 1 mei 2025                                  Feest van de Arbeid
 • Donderdag 29 mei 2025                               O.-L.-H.-Hemelvaart
 • Zondag 8 juni 2025                                       Pinksteren
 • Maandag 9 juni 2025                                    Pinkstermaandag