Geachte ouders, beste gymnasten

Aan de hand van deze brochure nodigen wij u uit om reeds een blik te werpen op het nieuwe turnseizoen. Neem deze zeker door voor u uw kind inschrijft.

ACTIVITEITENKALENDER

 • 1 augustus 2022                                 start trainingen wedstrijdgroepen
 • 1 september 2022                               start trainingen recreantengroepen
 • 13 mei 2023                                         oudertraining toestelturnen en kleuters
 • einde mei                                            einde seizoen recreantengroepen
 • einde juni                                            einde seizoen wedstrijdgroepen

INSCHRIJVINGEN

Om de kwaliteit van de lessen te garanderen worden slechts een maximum aantal gymnasten toegelaten. Daarom kan men enkel online inschrijven via onze website.

 OPGELET !!! Onmiddellijke online betaling is nodig om de inschrijving te voltooien.

 • maandag 1 augustus 2022         start inschrijvingen leden vorig seizoen
 • maandag 29 augustus 2022 start inschrijvingen wachtlijst TT vorig seizoen
 • donderdag 1 september 2022   inschrijvingen open voor iedereen

Iedereen die dit jaar wenst te turnen, dient zich in te schrijven, ook diegene die vorig jaar reeds lid waren. De eerste twee lessen zijn proeflessen. Desondanks dient u zich online in te schrijven en het lidgeld te betalen.  Zo vermijdt u een volle groep en bent u ook verzekerd. Indien u na twee lessen het jaar niet wenst verder te zetten, kan u een terugbetaling, verminderd met 20 euro (aansluiting federatie), aanvragen via de website.

Wie zich inschrijft en/of lidgeld betaalt, verklaart zich akkoord met deze infobrochure / dit reglement.

VAKANTIES

Tijdens de schoolvakanties ( herfst-, kerst-, krokus- en paasvakantie) en op feestdagen is er geen les voor de kleuters en recreanten.  De wedstrijdgroepen trainen door. Andere sluitingsdagen, zie onderaan.

KLEDIJ

De gymnasten dragen tijdens de lesuren aangepaste kledij bestaande uit een short en een T-shirt of een turnpak, geen schoeisel (op blote voeten).

Het dragen van scherpe en gevaarlijke voorwerpen, sierraden, uurwerken,… zijn verboden tijdens de lessen. Lange haren worden samengebonden.

Wedstrijdgymnasten zijn verplicht tot het aankopen van het wedstrijdturnpak en het clubtrainingspak, tenzij anders aangegeven door de trainers.

LIDGELD (voor het volledige seizoen)

Inbegrepen in het lidgeld: bijdrage gymnastiekfederatie, verzekering, lessen, deelname clubkampioenschappen. Voor wedstrijdgymnasten is ook de wedstrijdlicentie en verhoogde waarborg inbegrepen.    

 • € 10 korting vanaf tweede lid van eenzelfde gezin!

(automatische berekend door het inschrijfprogramma op basis van het mailadres)

Recreanten                                                                   

 • 115,00 €     kleuters                                          
 • 130,00 €     basisturnen 6-12j toestelturnen       
 • 145,00 €     basisturnen 8-12j tumbling              
 • 145,00 €     basisturnen 12+ toestel en tumbling
 • 140,00 €     golden oldies (18+)                         
  (of per training af te rekenen)

Wedstrijdgroepen (na selectie)

 • 230,00 €     toestelturnen meisjes selectie         
 • 325,00 €     toestelturnen meisjes I8                  
 • 385,00 €     toestelturnen meisjes I9                  
 • 315,00 €     toestelturnen meisjes B-groep         
 • 355,00 €     toestelturnen meisjes B-groep 12+
 • 385,00 €     toestelturnen meisjes A-groep        
 • 285,00 €     tumbling précompetitie                    
 • 285,00 €     tumbling B-niveau                           
 • 365,00 €     tumbling A-niveau                             

BETALINGEN LIDGELDEN

Inschrijvingen en betalingen gebeuren steeds online en tegelijkertijd.

Wedstrijdgymnasten en laattijdige (handmatige) inschrijvingen kunnen hun lidgeld betalen via overschrijving.

 •  rekening:             BE40 0682 1822 4563
 •  mededeling:        naam van de gymnast en groep waarin geturnd wordt.

Na betaling van het lidgeld is inschrijving en verzekering definitief.

In principe worden er geen terugbetalingen gedaan indien de gymnast het seizoen vroegtijdig beëindigt. Turnkring Bilzen behoudt zich het recht om een terugbetaling te weigeren of – afhankelijk van de omstandigheden – gedeeltelijk terug te betalen.

VERZEKERING

Via de Vlaamse Gymnastiekfederatie zijn al onze aangesloten leden verzekerd, zowel voor persoonlijke ongevallen als voor burgerlijke aansprakelijkheid, dit tijdens alle activiteiten van de club of van de federatie:  o.a. trainingen, kampioenschappen, turnfeesten, sportactiviteiten, tijdens de reisweg, enz. (vrijstelling 25,00 €.)

Mocht er een ongeval gebeuren, dan moet er een aangifteformulier ingevuld worden en binnen de 24 uur aan het secretariaat bezorgd worden.

Je kan dit formulier vinden op onze website via ‘clubinfo’ => Een ongeval, wat nu?

BEELDMATERIAAL

Foto’s en beeldmateriaal genomen tijdens onze activiteiten, kunnen gepubliceerd worden op onze website en/of sociale media. Indien jullie dit liever niet willen, moeten jullie dit zelf melden aan het bestuur.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN

De kleedkamers zijn onbewaakt. Juwelen, gsm, … laat je best thuis. Turnkring Bilzen vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging.

GEDRAGS & ETHISCHE CODE (volledige versie zie website)

 • Eten, kauwgom en drinken zijn in de turn- en sporthal verboden. Enkel water in een niet-breekbare verpakking is toegestaan. Tijdens de pauze mag er in de kleedkamers gedronken worden.
 • Er wordt respectvol met het materiaal en de faciliteiten omgegaan. Afval wordt netjes in de vuilbak gegooid. Bij schade meld je dit meteen aan de trainer.
 • Ben je te laat aanwezig, meld je dan eerst aan bij je trainer.
 • Een positieve houding, inzet en aandacht worden verwacht.
 • Iedereen helpt met het klaarzetten of opruimen van het materiaal tijdens de training.
 • Tijdens trainingen is publiek niet toegelaten, tenzij met uitdrukkelijke toelating van de trainer. Ouders wachten in de gang tot het einde van de training.
 • Zolang er geen trainer aanwezig is, blijven de gymnasten uit de turnhal.

MUTUALITEITEN

Sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld terug.

Attesten voor mutualiteiten worden per mail toegestuurd. Meestal binnen de week na het inschrijven.

Indien u het attest niet ontvangen heeft, kan u de club contacteren.

UURROOSTER RECREANTEN 2022 – 2023

KLEUTERS vanaf 4 jaar

     Sporthal Beterveld, Schoolstraat 23, Bilzen

4-jarigenzaterdag 13u15 – 14u15
5-jarigenzaterdag 14u15 – 15u15

Opgelet!

Zie éénmalige bezettingen onderaan voor lesmomenten die niet kunnen

doorgaan.

TOESTELTURNEN

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

eerste leerjaarzaterdag 12u30 – 14u00
tweede leerjaarzaterdag 14u15 – 15u45
derde leerjaarzaterdag 12u45 – 14u15
vierde leerjaarzaterdag 14u30 – 16u00
vijfde leerjaarzaterdag 16u00 – 17u30
zesde leerjaarzaterdag 16u00 – 17u30
seniors (12+)dinsdag 18u30 – 20u30

TUMBLING (via wachtlijst)

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

3e – 5e leerjaardinsdag 16u30 – 18u30
vanaf 6e leerjaarmaandag 16u30 – 18u30
maandag 18u30 – 20u30

GOLDEN OLDIES (18+)

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

Golden Oldiesdonderdag 20u00 – 22u00

UURROOSTER WEDSTRIJDGROEPEN 2022 – 2023

Wedstrijdgroepen zijn enkel toegankelijk na selectie door de respectievelijke trainers.

TOESTELTURNEN MEISJES

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

Selectiewoensdag 17u00 – 19u00zaterdag 09u30 – 12u30
Instap 8-jarigenmaandag 17u15 – 19u45donderdag 17u15 – 19u45
zaterdag 09u30 – 12u30
Instap 9-jarigenmaandag 17u15 – 19u45woensdag 15u00 – 18u00
donderdag 17u15 – 19u45zaterdag 09u30 – 12u30
A-groepmaandag 17u00 – 19u00woensdag 15u00 – 18u00
donderdag 17u00 – 19u00zaterdag 09u30 – 12u30
B-groepdinsdag 17u00 – 19u30woensdag 17u30 – 19u30
vrijdag 17u00 – 19u00 (12+)zaterdag 09u30 – 12u30

TUMBLING

     Turnhal de Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

Basis-aanvullingzondag 10u00 – 12u00
Pré-competitiedindag 17u00 – 19u00donderdag 17u00 – 19u00
zondag 10u00 – 12u00
A-niveau maandag 16u30 – 18u30woensdag 14u00 – 16u00
donderdag 16u30 – 18u30vrijdag 18u00 – 20u00
zondag 11u00 – 13u00
B-niveauwoensdag 14u00 – 16u00vrijdag 16u30 – 18u30
zondag 09u00 – 11u00

SLUITINGEN SPORTHAL & TURNHAL  – geen training

 • dinsdag 1 november 2022                            Allerheiligen
 • vrijdag 11 november 2022                            Wapenstilstand
 • zaterdag 24 december 2022                         kerstavond vanaf 12u00
 • zondag 25 december 2022                           Kerstmis
 • maandag 26 december 2022                        tweede kerstdag
 • zaterdag  31 december 2022                        Oudjaar vanaf 12u00
 • zondag 1 januari 2023                                  Nieuwjaar
 • zondag 9 april 2023                                      Pasen
 • maandag 10 april 2023                                 Paasmaandag
 • maandag 1 mei 2023                                    Feest van de Arbeid
 • donderdag 18 mei 2023                                O.-L.-H.-Hemelvaart
 • zondag 28 mei 2023                                     Pinksteren
 • maandag 29 mei 2023                                  Pinkstermaandag

REEDS GEKENDE EENMALIGE BEZETTINGEN SPORTHAL BETERVELD  –

geen trainingen kleuters, tenzij anders aangegeven

 • zaterdag 17 december 2022                         wegens Harmonie Ons Verlangen
 • zaterdag 21 januari 2023                              wegens school Schoonbeek
 • zaterdag 28 januari 2023                              wegens Pyong Won
 • zaterdag 11 februari 2023                             wegens school Schoonbeek
 • zaterdag 20 mei 2023                                   wegens school Schoonbeek
 • zaterdag 27 mei 2023                                   wegens Harmonie Ons Verlangen

versie 25 juli 2022