Jong geleerd is oud gedaan. De kleuterleeftijd is de ideale periode waarop kinderen zich fundamentele bewegingsvaardigheden eigen maken. Een sportclub is een ideale plek voor een kleuter om deze eigenschappen te verwerven en aan te scherpen.

Terecht mag gymnastiek als een goede basis beschouwd worden voor vele sporten. Gymnastiek heeft immer een impact op de fysieke basiseigenschappen (kracht, lenigheid, snelheid, coördinatie, …) die in een evenwichtige verhouding aan bod komen. Het kind leert in de turnclub spelenderwijs motorische vaardigheden zoals klimmen, klauteren, rollen, springen en nog veel meer. Kinderen die op een gestructureerde basis bewegen, gaan veel sneller basiseigenschappen ontwikkelen en sneller plezier beleven aan het bewegen. Dat heeft dan weer een positief effect op latere leeftijd. Positief gestimuleerd worden, vergroot de kans op een succesvolle sportinitiatie op latere leeftijd.

Klik hier om naar de inschrijfpagina te gaan.

KLEUTERS vanaf 4 jaar

     Sporthal De Kimpel, Eikenlaan 29, Bilzen

4-5 jarigenzondag 09u00 – 10u00

Opgelet!

Zie éénmalige bezettingen in infobrochure voor lesmomenten die niet door kunnen gaan.