1. Missie

Turnkring Bilzen is een vereniging zonder winstoogmerk en streeft ernaar de lichamelijke ontwikkeling en het welzijn van al haar leden te bevorderen. Dit tracht de vereniging te bereiken door de organisatie van een zo gepast mogelijk aanbod van tumbling en toestelturnen voor jongens en meisjes van alle leeftijden en nationaliteiten. Zowel recreatief als competitief vlak binnen een kwalitatief en medisch verantwoord kader.

2. Visie

Ons team bestaat uit een gevarieerde groep mensen met verschillende achtergronden, maar met één gemeenschappelijke basis; een voorliefde voor de gymnastiek. Vanuit een eigen diep-gewortelde passie voor turnen wordt er dagelijks aan het werk gegaan met onze leden.

We beseffen echter dat voorliefde alleen niet voldoende is en dat wij constant onze werking moeten bijsturen, zowel op clubniveau als op persoonlijk niveau.

Op het vlak van aanbod binnen onze vereniging, wilt dit zeggen dat we ons aanbod steeds moeten afstellen op de vraag en de nood van de (potentiële) leden.

Omdat kwaliteit belangrijk is, streeft de club ernaar dat elk kind les of training krijgt van een gediplomeerd lesgever. Hierdoor wordt de mogelijkheid geschapen dat er voldoende gevarieerd kan gewerkt worden tijdens de lessen en dat er op een verantwoorde en kindvriendelijke manier met de kinderen wordt omgegaan.

Ook bijscholen is hierbij een belangrijke factor. Aangezien turnen een sport is die niet stil staat en die technisch zeer veeleisend is, vragen wij aan onze lesgevers om zich ieder jaar bij te scholen. Ditkan via een bijscholing aangeboden door de federatie, maar kan ook via een bijscholing in een andere club of eventueel intern gebeuren door een trainer met meer kennis en ervaring.

Naast de lichamelijke ontwikkeling is ook de geestelijke ontwikkeling belangrijk. Of er nu individueel of in teamverband wordt gesport, doet niet ter zake. Een kind dat zich goed voelt en dat goed begeleid wordt, zal zich beter ontwikkelen. Vanuit deze gedachte proberen wij binnen onze club een familiaal gevoel te creëren.

Om deze sociale contacten tussen leden onderling, tussen club en ouders, tussen ouders en trainers en tussen trainers onderling te verbeteren, worden diverse activiteiten georganiseerd. Samen naar het Gymgala, een turnfeest, een clubkampioenschap of een restaurantdag organiseren geven hiertoe de mogelijkheid.

Zeker voor de competitiegroepen is een kwalitatief hoogstaande en pedagogisch verantwoorde aanpak nodig. Ons doel is immers om elke gymnast op een zo hoog mogelijk haalbaar competitieniveau te brengen.