Onderstaand sportief organogram stelt in grote lijnen onze werking binnen de club voor. Vooral de doorstroommogelijkheden worden hier weergegeven. Eventuele verduidelijking kan u onder het organogram vinden.

Verduidelijkingen

  • Vanaf leeftijd lager onderwijs kan je beide disciplines combineren.
  • Competitiegroepen maken selecties voornamelijk binnen de oudste kleuters en het eerste leerjaar op basis van één of meerdere testlessen aan het einde van het seizoen.
  • Talentvolle kinderen die op latere leeftijd starten kunnen doorverwezen worden door de rereatietrainer.
  • Gymnasten in competitiegroepen kunnen altijd een stap terug naar een recreatiegroep maken indien nodig.