clubinfo-historiek1

2005
Vijftig jaar turnkring Bilzen.
We vieren dit met een heus feest. Het wordt grootser dan tevoren. Er worden
enkele gadgets voor het 50-jarig bestaan gemaakt. Beertjes, speelkaarten, …

2004
Tweedaags turnfeest in Hoeselt samen met de groep uit Schoonbeek
Ondertussen is de afdeling in Beverst al enkele jaren verhuisd naar Schoonbeek.
Ons ledenaantal blijft maar groeien. We hebben bijna 450 leden.
En dit jaar zijn we gestart met rope skipping en acrogym.

2003
Ondanks het feit dat we niet beschikken over een uitgeruste turnaccommodatie, worden ook dit jaar door onze gymnasten AGD en Tumbling mooie resultaten behaald.
Men moet rekening houden met onze gymnasten. In kader van de opleiding naar topsport mogen er zelfs een aantal deelnemen aan regionale en federale trainingen en stages.
De A- en B- ploeg meisjes gaan op stage in het Buitenland. 16 meisjes onder leiding van Bieke en Karin en twee kookmoeders gaan voor een week met de Eurostar naar Londen.

2002
Het is een absolute noodzaak dat onze lesgevers beschikken over een erkend diploma of brevet. Daarom wordt er een cursus initiator gymnastiek georganiseerd in Bilzen. Tien van onze leden behaalden het brevet. Nieuwe lesgevers die niet over een diploma beschikken zullen voortaan deze cursus moeten volgen alvorens ze bij ons les kunnen geven. Zoals steeds zijn de resultaten van onze gymnasten op de wedstrijden AGD en Tumbling enorm. Er worden in totaal 33 podiumplaatsen behaald over de verschillende discipline’s en categorieën, waarvan 10 Limburgse titels, 1 Vlaamse titel en 1 Belgische. Traditioneel wordt er een turnfeest gehouden en wordt het seizoen afgesloten met het clubkampioenschap.

2001
In februari gaat het provinciaal kampioenschap AGD voor het C niveau door bij ons in de Kimpel. Dit niet zonder resultaat. Liefst zes gymnasten behaalden een podiumplaats, waarvan één 1e plaats. Ook op het B niveau worden enkele podiumplaatsen behaald. Eén van deze gymnasten mochten deelnemen aan de Vlaamse kampioenschappen.
Bij de tumblinggroep wordt er vanaf dit jaar ook aan wedstrijden deelgenomen. Dit is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Naast enkele provinciale titels op C niveau, worden er Vlaamse en zelfs Belgische titels binnengehaald. Turnkring Bilzen wordt op haar 45e verjaardag terecht uitgeroepen als sportclub van het jaar in Bilzen.
In november gaan we met een uitgebreide groep kijken naar het WK turnen AGD in Gent. Tijdens het herfstverlof is er een stage voor de AGD met een buitenlandse trainster uit Letland (Ilona Jarans) voor de A en B ploeg meisjes.
Enkele groepen houden een optreden tijdens het twintigjarig bestaan van de sporthal Ter Kommen in Hoeselt. Aansluitend wordt er het turnfeest gehouden, maar dit keer in de sporthal.

2000
Tweedaags turnfeest in Hoeselt voor de afdelingen Hoeselt en Beverst: Move your body!
Enkele gymnasten van de keurploeg meisjes behaalden op de provinciale turnkampioenschappen de titel van Limburgs kampioen.
De zomerstage van de A en B ploeg meisjes gaat dit jaar door in Boortmeerbeek.
Voor onze kleinste leden wordt er een echt sinterklaasfeest gehouden.

1999
Het Turnfeest gaat dit jaar door in de sporthal de Kimpel met meer dan 750 toeschouwers.
Op de dag van de Gymnastiek in Bobbejaanland  waren we met 104 deelnemers van de club, zowel groot als klein.
Deelname aan de wedstrijden AGH en AGD op de Provinciale en Vlaamse kampioenschappen.
Ook mochten er twee gymnasten deelnemen aan de COUPE KBT.
Het seizoen 1998 -1999 wordt traditioneel afgesloten met het clubkampioenschap.

1998
We hebben nu 482 leden. Er is een tweedaags Turnfeest te Hoeselt voor de afdelingen Hoeselt en Beverst: “turnkring goes to the movies”.
We zijn gaan ook kijken naar het Milk Gymgala, waar talrijke internationale topgymnasten optreden.
Deelname aan de VTL turnkampioenschappen door de meisjes en jongens van de keurploegen, zowel op Limburgs als op Vlaams niveau.
Interclubwedstrijd tussen de keurploeg meisjes van Bilzen en Genk.
Turnstage in Genk voor de A en B ploeg meisjes AGD.

1997
Tweedaags turnfeest in het cultureel centrum “De kimpel” in Bilzen.
Dag van de sportclub georganiseerd door de turnkring in de sporthal.
Clubkampioenschappen bij de recreanten met liefst 271 deelnemers.

Een belangrijk jaar:
Op 24 juni 1997 wordt Turnkring Bilzen een vzw.
En bij het begin van het seizoen 1997 – 1998 krijgen we een nieuwe voorzitter.
Luc Vanhaeren neemt de fakkel over van Jos Vuerstaek, die op zijn beurt ondervoorzitter wordt.
Ook is de overstap naar de VTL (Vlaamse Turnliga) een feit.
Op deze manier zullen onze wedstrijdgymnasten, zowel bij de jongens als bij de meisjes, meer mogelijkheden krijgen, zowel op Limburgs, Vlaams en jawel op Belgisch vlak.
We starten ook met een nieuwe groep: Tumbling!

1996
De Limburgse kampioenschappen AGD en AGH gaan voor de tweede keer door in Bilzen.
Deelname aan de federale kampioenschappen AGD & AGH in Lauwe.
Tweejaarlijks turnfeest in Hoeselt met deelname van al de leden van Hoeselt en Beverst, versterkt met de Keurgroep uit Bilzen.
Clubkampioenschappen keurgroepen en recreanten (248 inschrijvingen).
“Zomerturnkamp” A & B groep meisjes te Meeuwen.

1995
Tweedaags turnfeest in sporthal de Kimpel.
Clubkampioenschappen voor de keurgroepen.
Turnstage week voor de keurgroepen.
Turninstuif sporthal “de Kimpel”.
Clubkampioenschappen Recreanten t.v.v. de Actie “Kom Op Tegen Kanker”.
Optreden van keurgroep op de markt in Bilzen, ter gelegenheid van “In the City”.
Optreden van onze kring ter gelegenheid van een benefietnamiddag ten voordele van het steunfonds Klavertje 3 in Bilzen.
Deelname aan de Limburgse kampioenschappen.
Veertigjarig bestaan wordt gevierd met een academische zitting en een tentoonstelling
over de voorbije jaren. Ter afsluiting van 40 jaar turnkring Bilzen wordt er een turnshow gehouden.

1994
Turnfeest in “ter Kommen” Hoeselt: Gym “around the world”.
“Dag van de Sportclub” met medewerking van onze turnkring.

1993
Zomerstage voor de keurgroepen meisjes.
Turn-in-stuif sporthal “de Kimpel” met 150 deelnemers.

1992
Gouwfeest in Heusden Berkenbos.
Clubkampioenschappen met 158 deelnemers.
Deelname aan de estafetteloop ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de Koninklijke Katholieke Turnfederatie.
Dit jaar gaan de Limburgse turnkampioenschappen, opgelegd werk voor meisjes, door hier in Bilzen.

1991
Turnfeest in sporthal “de Kimpel”.
Deelname aan talrijke wedstrijden, zelfs op Belgisch niveau van onze keurploegen meisjes en jongens.
Clubkampioenschappen KTB “de Kimpel” Bilzen.
Turn-in-stuif zowel in Bilzen als in Hoeselt.

1990
Recreatieve turninstuif met een reuzegroot springkasteel.
Turnfeest in “de Kimpel” en in “ter Kommen” te Hoeselt.
Gouwfeest in Hasselt met 85 deelnemers en deelname van de keurploegen en de jazzdans groep aan talrijke wedstrijden.
Optreden ter gelegenheid van de huldiging Bilzerse sportkampioenen.
Clubkampioenschappen recreanten in sporthal “de Kimpel”.
Zomerstage in sporthal “de Kimpel” Bilzen.
In september 1990 wordt er ook in Beverst een onderafdeling opgericht.

clubinfo-historiek2

1989
Eerste Turnfeest in Hoeselt en naar gewoonte ook een Turnfeest in sporthal “de Kimpel”.
Deelname aan het federaal kampioenschap Jazzdans in het Dommelhof te Neerpelt.
Voor de eerste keer worden er echte clubkampioenschappen gehouden, waaraan al onze leden kunnen deelnemen. Dit wordt voortaan ieder jaar georganiseerd.
Turnstage voor de keurploeg meisjes tijdens de maand augustus (in sporthal “de Kimpel”).
Deelname aan de KVT Wedstrijden AGD te Opglabbeek en Rekem.
Turninstuif in sporthal “de Kimpel” (650 deelnemers op onze tweede turninstuif).

1988
Deelname aan de Limburgse turnkampioenschappen AGH.
Turnfeest in sporthal de Kimpel in teken van de olympische spelen (met meer dan 500 jongeren).
Viering 500ste lid in cafetaria “de Kimpel” Bilzen: Treesje Vanhaeren.
Turninstuif in sporthal “de Kimpel”.

1987
Lentefeest sporthal “de Kimpel”
In april 1987 wordt er een nieuw bestuur verkozen:
Voorzitter: Jos Vuerstaek, ondervoorzitter: Luc Vanhaeren, secretaris: Mathieu Motten,
penningmeester: André Nijssen (was dat ervoor ook al).
Voor de keurploeg meisjes worden er voor het eerst selectieproeven georganiseerd.

1986
September 1986:verhuis naar sporthal “ De Kimpel” en oprichten van een onderafdeling te Hoeselt.
Deelname aan de sportbeurs georganiseerd door het stadsbestuur en optreden in sporthal “de Kimpel” Bilzen.

1985
45ste Gouwfeest te Opglabbeek.
Afname brevetten meisjes in de sporthal van het College.
Optreden tijdens de opening van de gemeentelijke sporthal in Munsterbilzen.
30 Jarige viering, voorafgegaan door korte receptie aangeboden door het gemeentebestuur.
Winterkampioenschappen te Houthalen
Optreden tijdens de show ter gelegenheid van de officiële opening van de sporthal “de Kimpel”.

1984
Turndemonstratie ter gelegenheid van de sportmaand, ingericht door de gemeentelijke sportraad
Lentefeest in zaal “de Ster” te Bilzen.

1983
In 1983, na meer dan 25 jaar voorzitterschap neemt de heer Wieers ontslag als voorzitter en wordt tijdelijk opgevolgd door Willy Vuerstaek, de toenmalige ondervoorzitter.
Lentefeest in Concordia Bilzen met optredens van 250 turners en turnsters.
Interlimburg Kerkrade: Jan en Stefan Vandoren
Dankzij de tussenkomst van het stadsbestuur konden we eind december verhuizen naar de nieuwe sporthal van het College.

1982
Eerste uitgave van een fotokalender van al onze groepen aangevuld met enkel individuele foto’s.
Winterfeest in Concordia Bilzen.
Op de Limburgse kampioenschappen bij de jongens wordt Jan Vandoren Limburgs kampioen en behaalt Stefan Vandoren een twee plaats bij de juniores.
Gouwfeest te Heusden-Zolder – Berkenbos
Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de Bilzerse turnkring: bij de start van het seizoen 1982 – 1983 konden we na meer dan 25 jaar turnen niet meer beschikken over de turnzaal van de Broederschool. Een tijdelijk onderkomen werd gezocht in de Concordia, wat allerhande problemen met zich meebracht.
Onze leden bleven weg en het ledenaantal werd dramatisch laag. De turnkring was op sterven na dood

1981
Deelname aan het Gouwfeest te Hasselt.
Optreden tijdens het schoolfeest van de lagere jongensschool van het College.
Viering van het 25-jarig jubileum in zaal de Ster op de Markt in Bilzen, met de medewerking van de Oude Winterpijp.

1980
Deelname aan het Gouwfeest te Neerpelt: 1ste plaats bij de kadetten meisjes en veel lof van de jury.
Dit jaar wordt er gestart met een balletgroep onder leiding van Trudi Appermans.

1979
Limburgse winterkampioenschappen dames in Hasselt:
Een 1ste plaats voor Bieke Brepoels, een 3de plaats voor Grazia Rozetta en een 3e plaats voor An Keunen
Afname van A-,B- en C brevetten in de broederschool Bilzen (60 geslaagden)
Deelname aan de Inter-limburg wedstrijd te Blerick.
Talrijke gastoptredens (Davidsfonds, 150 jarig bestaan van de gemeenteschool in Munsterbilzen)
Lentefeest in Concordia Bilzen, Gouwfeest in Houthalen.

1978
Gouwfeest te Houthalen met mooie uitslagen van onze jongens en meisjes.
Lentefeest in Concordia Bilzen
Deelname aan de Limburgse turnkampioenschappen met mooie podiumplaatsen
(een 3de plaats voor Bieke Brepoels en een 2de plaats Marie-Rose Claesen).

1977
Gouwfeest bij “Jong en Fit Lanklaar” met deelname van 18 jongens en 57 meisjes.
Het 23ste Winterfeest in Concordia Bilzen
De keurploeg meisjes wordt opgestart (zij hebben 4 uur training per week).

1976
Gouwfeest in Heusden Berkenbos “Moed en volharding”.
In het algemeen klassement behaalt Bilzen de 2e plaats.
Op de Limburgse kampioenschappen behaalt Els Vandecaetsbeek een 1e plaats
bij de aspiranten juniores.

1975
Winterfeest in Concordia Bilzen ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan.

1974
Gouwfeest in St.Lambrechts Herk

clubinfo-historiek3

1967
Viering 75-jarig-bestaan van de Koninklijke Katholieke Turn- en Sportfederatie te Brussel.
Deelname van de K. Turnkring Bilzen met de juniors en seniors jongens en meisjes, samen met het trommelkorps van onze kring.
Het Ledenbestand bedraagt ongeveer 250 leden.

1965
Tienjarig bestaan van onze jongensafdeling.
Deelname van de juffersafdeling van onze turnkring aan Turnfeest in Borgloon.
Op 27 mei 1965 organiseert Turnkring Bilzen voor de tweede maal het Gouwfeest, met optocht van diverse trommelkorpsen.

1964
Deelname aan de Gouwkampioenschappen: 1ste plaats bij de beginnelingen behaald door juff. Biesmans.

1963
Ledenaantal: 140 meisjes en 110 jongens.
Het onderhoudsturnen voor dames wordt opgestart.

1962
Deelname aan het Gouwfeest in Bree.

1961
De turnkring krijgt een erkentelijkheiddiploma van de Stad Bilzen omwille van de schitterende prestaties.

1960
Oprichting van de afdeling meisjesturnen in Bilzen die onder de leiding stond van Keunen-Vols en Olga Bertrand.

1957
22ste Limburgse Gouwfeest georganiseerd te Bilzen met ondermeer een gastoptreden uit Sittart.

1956
Eerste optreden tijdens het winterfeest op 2 februari 1956 (200 leden).
Deelname aan het Gouwfeest in Borgloon; resultaat 3 bekers.
Oprichting van het trommelkorps.

1955
02.09.1955: Bilzen krijgt een nieuwe Sportorganisatie, “ De Katholieke Bilzerse Turnkring”
(ref. Het belang van Limburg van 21/11/1955).
Dagelijks bestuur: voorzitter: Jozef Wieers; ondervoorzitter: Willy Vuerstaek; secretaris Jan Knapen; proost: kapelaan Dupont;
oefenmeester:Mathieu (Jeuke) Lambrechts.