Via dit formulier kan u zich inschrijven voor de wachtlijst van de recreanten Tumbling.
Inschrijvingen op deze wachtlijst worden mee overgenomen naar het volgende seizoen.